תנאי השימוש וחוקי האתר

בעת רישום לאתר Pokemon-Arena (להלן "המשחק") אני מאשר כי קראתי את התנאים ואני מתחייב לעמוד בהם.
מפעיליו (להלן "האתר" ו/או "המפעיל") הינם המחזיקים בכל הזכויות באתר ומורשים לעשות כרצונם באתרם ללא כל אפשרות עוררין מצד המשתמש (להלן "השחקן") ו/או צופה האתר (להלן "הגולש").
מהלך המשחק נעשה על ידי הגולשים וכל האחריות היא על הגולש ורק עליו. החוקים כתובים בלשון זכר מטעם נוחות ומיועדים לשני המינים כאחד.

1-השחקן מתחייב לניהול משתמש אחד,מותר להתחבר למשתמש ממחשבים שונים,ברגע שיש קישוריות בין שני משתמשים מאותה הרשת המשתמשים נחסמים ללא הגבלת זמן וללא אפשרות ערעור(חוק זה חל על כל מערכת האתר - כולל מערכת הפורומים במידה והיא פעילה).
2- המפעיל לא יהיה אחראי על כל אינפורמציה שתועבר בצינורות המשחק, תגובותיו ושירותיו (להלן "התוכן"), כל התוכן המועבר במסגרת שירותי האתר יהיה באחריות השחקן. הגולש פוטר את מפעיליו על כל בעליו וצוותיו מכל נזיקין לרבות לצד שלישי.
3-המפעיל לא יישא בכל אחריות התוכן שהשחקנים והגולשים יציבו ו/או יפרסמו, לרבות משתמשים מורשים ולא מורשים (להלן "האקרים"). האתר ממליץ להזהר מפרסום חומר שייתן עלייך פרטים מזהים כמו שם משפחה, ת.ז, מספר טלפון וכיו'ב. עלייך לפעול בדרכי זהירות מפני מזיקים ולשים לב לכך. המפעיל וכל צוותיו לעולם לא יבקש ממך פרטים כמו סיסמתך, דוא"ל ו/או כל מידע אחר מלבד בכניסה הראשונית לאתר (להלן "ההרשמה") ובהתחברות לאתר (להלן "התחברות").
4-שדות החברות שלך ו סיסמתך להתחברות באתר (להלן "פרטי החברות") הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה. השחקן יצטרך לשמור על פרטי חברותו ולא למסור אותם לאדם אחר (להלן "גורם זר"). השחקן מודע ומסכים לך שכל האחריות על פרטי החברות שלו באחריותו הבלעדית. המפעיל לא יישא בכל אחריות במידה של אובדן, גניבה ו/או מסירת הפרטים לגורם זר. את פרטי החברות של השחקן יוכל השחקן לקבל מהמפעיל ומצוות האתר בתנאי שיראו לעשות זאת לנכון. המפעיל והאתר רשאים לא להעניק מתן סיסמא לשחקן והם רשאים לעשות זאת ללא כל חובת סיבה או פירוט. כמו כן המפעיל לא ישא בתוכן ההתחברות במידה ותהא פריצה, גניבה וכיו'ב.
5-המפעיל על כל צוותיו משאיר לו את הזכות לשנות, לנעול, לצנזר, לערוך, להשעות ואף למחוק שחקנים או משתמשים בפורום וכמו כן הוא רשאי לשנות כל שם, אזור וכיוצא בזה באתר במידה ויראה לנכון לעשות זאת ללא כל סיבה, פירוט, הודעה מוקדמת ו/או הודעה מראש. כל ניסיון לפריצה, פריצה, חבלה וכיו'ב באתר, בתוכנו ובשירותיו מהווה עבירה פלילית (להלן "פגיעה באתר"). כל ניסיון פגיעה באתר יגרור השעיית השחקן ו/או מחיקתו. כמו כן במידה והמפעיל יראה לנכון יופעלו תהליכים משפטיים, לרבות תביעה כנגד הפוגע באתר (להלן "הפורץ").
6-על הגולש והשחקן מוטלת אחריות הדיווח במידה וביודעין הינם יודעים על ניסיון פגיעה באתר ו/או פגיעה באתר וזאת על מנת שנוכל לטפל בבעיה ולהחזיר את המשחק והאתר לפעילותו התקנית. נוסף על כך מוטלת אחריות וחובת הדיווח על השחקן על כל חשד לרמאות, סחיטה ו/או כל נזק הנגרם מגולשי האתר, שחקני האתר ו/או גורם זר לרבות ניסיון פריצה מרחוק, רובוטים וכיוצא בזה וזאת על מנת שהמפעיל וצוות האתר יוכל לטפל במזיקים למהלך המשחק (להלן "מפירי החוקים"). כל מפירי החוקים יטופלו בהתאם.
7-המפעיל רשאי לשנות את תנאי השירות, הסכמי השירות, מהלך השירות, תוכן המשחק, תוכן האתר וכל תוכן שיראה לנכון (להלן "השירות") ללא הודעה מוקדמת ו/או מראש ולך הגולש לא תהא כל בקשה, דרישה וכיוצא בזה נגד האתר ומפעיליו. כמו כן, המפעיל שומר לעצמו את הזכות לשנות את השירות על כל צורותיו, זמינותו והיקפו והגולש יקבל זאת ללא כל עוררין מצידו ויחול עליו כל השינויים במיידית.
8-האתר והמפעיל לא מחויבים להעניק שום שירות עזרה לגולש ו/או לשחקן (להלן "תמיכה"). כמו כן, המפעיל רשאי לא להעניק תמיכה במידה ויראה לנכון לעשות זאת, ולגולש לא תהיה כל בקשה, דרישה ו/או טענה על כך. המפעיל פוטר את עצמו ממתן תמיכה לגולש והשחקן, ע"פ שישתדל לעשות זאת.
9-המפעיל וצוות האתר מתחייב לא למסור את פרטיך האישים אלא במקרים הבאים (להלן "חובת הדיווח"): עבירה חמורה על תנאי השימוש ותלונה ע"י הנפגע מהפעולה,פגיעה באתר בעקיפין ו/או במישרין; כל דבר הפוגע בחוקים הבינלאומיים ובחוקי מדינת ישראל; בצו מרשויות השלטון; פגיעה המסכנת אדם, רכוש קנייני ו/או רוחני; כל דבר הצריך התערבות משטרתית, כמו עבירות מין וכל פגיעה בכבוד האדם וכל הדבר המקיים את חובת הדיווח על אזרח ישראל. המפעיל לא יהיה מעורב בכל צעד ויהא ויהיה משפטי ו/או חוקתי כנגד גולשיו ומשתתפי המשחק. המפעיל והאתר על כל צורותיהם לא יהיו אחראים לכל נזק, אובדן וכיוצא בזה של צד שלישי ולא יישא בכל נזק ויהא ויהיה.
10-באתר יש שירות המאפשר לשחקנים במהלך המשחק ובמשחק עצמו לשוחח ולהתכתב ביניהם (להלן "הודעות פרטיות"). הגולש מתחייב כי לא יפרסם חומר שקרי, לא מדוייק, גס, מאיים, פולשני, פוגע בזכויות יוצרים, עובר על חוקי מדינת ישראל וחוקים בינלאומיים וכיוצא בזה. השחקן מסכים ומודע שמערכת ההודעות הפרטיות נקראות ע"י המפעיל וצוותיו. כמו כן, הגולש מסכים שלא יפרסם חומר ספאם (להלן "זבל") בהודעות הפרטיות. המפעיל רשאי לערוך, להשעות ולמחוק את השירות, חלקו לכל שחקן ו/או לכל השחקנים במידה ויראה לנכון לעשות זאת ללא כל עוררין מצדם.
11-המפעיל והאתר רשאים לשלוח אלייך עדכונים בכל אמצעי שסיפקת לה כגון דוא"ל,הודעות פרטיות וכו'.
12- המפעיל והאתר רשאים לסגור את המשחק ולאפס אותו בכל זמן ללא הודעה מוקדמת.
13-המפעיל והאתר רשאים לעשות כל שינוי טכני באתר ללא הודעה מראש.
14-המפעיל והאתר במקרה של תקלה טכנית לא מחיביים להחזיר את המידע באתר כמו שהיה לפני התקלה.
15-המפעיל והאתר רשאים למחוק ולשנות תוכן ללא הודעה מוקדמת בכל זמן נתון.
16-המפעיל והאתר רשאים לצפות בתוכן "הודעות פרטיות","היסטוריה" וכדומה ללא אישור בעל המשתמש בו הם מבצעים זאת.
17-בעת קניית "פרימיום/זהב/כסף"(משאבים במשחק וחבילות בונוס) באתר(להלן "Pokemon-Arena") אני מודע לכך שאין אפשרות להחזיר את הכספים שהועברו.
18-אין לסחוט משתמשים באיומים וכדומה,צוות האתר רשאי לחסום משתמשים אשר סוחטים\מאיימים וכדומה ללא הודעה מוקדמת וללא הגבלת זמן.
19-המפעיל והאתר רשאים לחסום או למחוק משתמשים ללא הודעה מוקדמת בכל זמן נתון (גם אם המשתמש תרם לאתר) במידה ועבר על החוקים המופיעים בדף זה.
20-קניית "חבילות פרימיום" במשחק מתבצעת באחריות המשתמש בלבד ואין לבצע קנייה ללא אישור המשלם על ההוצאות בפועל ו\או ללא אישור הורה(מתחת לגיל 18).
21-התוכן הנשלח בהודעות פרטיות אינו עובר סינון ואינו נבדק בידי צוות המשחק,כל תוכן שנכתב בהודעות פרטיות במשחק הוא באחריות המשתמשים בלבד וללא קשר לבעלי\מפעילי האתר.
22-ברגע קניית "יפרימיום" באתר(ו/או למשחק "Pokemon-Arena") המשתמש לוקח אחריות מלאה על המעשה ומצהיר בזאת כי הוא מודע לכך שהוא לא מחוייב לעשות זאת ושהוא מבצע פעולה זו על דעת עצמו בלבד.
23-למשתמש ניתנת זכות מלאה לבקש השעיה ו/או מחיקה של המשתמש שברשותו לצמיתות דרך יצירת קשר עם אחד ממנהלי המשחק בדרכים המקובלות.
24-חל איסור לעבור ממשתמש למשתמש - אדם שיעשה זאת יסתכן בקבלת השעיה בעתיד הקרוב או הרחוק במשחק.
המשתמש שנפתח לאחר ה"איפוס" הוא המשתמש שבו בן האדם מורשה לשחק בו ולא מעבר לזה.
כמו כן,אדם שמשתמש במשתמש שלא נפתח על-ידו וכתובת הדוא"ל הרשומה במערכת לא שייכת לו - לא זכאי לשום תמיכה במקרה של פריצה או אובדן סיסמה של המשתמש.
25-הנהלת המשחק אוסרת על משתמשים לפרסם את האתר במקומות שבהם החוק אוסר פרסום מסוג זה.
משתמש שיעבור על חוק זה - האחריות חלה עליו בלבד והוא פותר את צוות האתר מאחריות.
26-קללות\הבעות גזעניות והקנטות בין משתמשים במשחק יובילו להשעיה מצוות האתר לזמן משתנה שנקבע על-פי חומרת המצב.
27-ספאם או פרסום למטרת רווח או פרסום חומר שמכיל תוכן שאסור לקטינים מכל סוג שהוא בצינורות המשחק יוביל להשעיה מיידית של המשתמש מ
האתר. החסימה יכולה להתבטא גם בחסימת כתובת IP של המשתמש,ובמידת החומרה העבירה עלולה להוביל לתביעה משפטית.
28.חל איסור על "שותפים" במשחק. כל אדם רשאי להחזיק במשתמש שאך ורק הוא יודע את פרטי ההתחברות אליו ורק הוא משתמש בו ולא אף אדם אחר. עבירה על חוק זה עלולה להביא להשעית המשתמש מהמשחק למשך זמן בלתי מוגבל ע"פ שיקול דעת מנהלי המשחק.(חוק זה מבוטל אם רשום בדף החוקים אחרת)
29.מפעילי האתר רשאים לשנות את ה"פרסים" לזוכים בהגרלות במשחק במידה ויראו לנכון לעשות זאת ולמשתמשים לא תהיה זכות ערעור או טענות בנושא.
כמו כן,מפעילי האתר רשאים להפסיק להציע פרס בכל זמן נתון וללא כל צורך במתן סיבה\פירוט.
30.משתמש שיתפס שעבר על תנאי השימוש או חוקי המשחק לא רשאי לקבל את הפרס המוצע גם במידה והגיע לדרישות המתאימות לכך.
במקרה כזה הפרס לא עובר לדירוג הבא אחריו אלא לא ניתן בכלל לאף אחד מהמובילים.
31.אין להתחזות לאנשים במשחק אלא לההזדהות בייחודיות ובצורה אמיתית - משתמש שיעבור על חוק זה יושעה מהאתר עד לזמן בלתי מוגבל לפי חומרת המצב בהחלטת המנהל המבצע.
32.משתמש שביצע עסקה שלא כחלק ממערכת המסחר באתר(להלן "מסחר") לוקח על עצמו את כל האחריות על העסקה ומודע לכך שבמידה והעסקה משתבשת,צוות האתר רשאי לא להעניק תמיכה בנושא לשני המשתמשים ואין החזרים על הפריטים שאבדו.
33.אין לבצע במשחק שום פעולה שלא נכללת באפשרויות המשחק הנותנת ייתרון למבצע הפעולה כגון "המרת קישורים" וכיו'ב.העונש על עבירה כזו - השעיה הניתנת על-ידי צוות המשחק ולה אין הגבלת זמן(לפי החלטת צוות ההנהלה).
34.אין להרשם לאתר עם כינוי פוגעני\מעליב\גזעני\גס וכד'. משתמש שיעבור על חוק זה יסתכן בהשעיה מהאתר לזמן לא קבוע ע"פ חומרת המצב.
35.משתמש אשר הורחק מהמשחק אינו רשאי לדרוש החזר כספי מצוות האתר. רכישה בפועל של חבילת פרימיום אינה מקנה יחס מיוחד ו/או הקלה לאף משתמש באשר הוא.
36.במידה ואדם המשחק במשחק גילה פרצה מסויימת, ליקוי פעילות או הפרעה במערכת מכל סוג ובכל מערכות האתר(גם אם לא כחלק מהפיתוח שלנו לדוגמה:הפורום) עליו לדווח על הבעיה ולא לנצלה. במידה ואותו האדם ינצל את הפרצה או הפגיעה או את הפעילות הלקויה של האתר, צוות המשחק ידאג לטפל באותו העבריין ועתידו להיענש על כך במוקדם ובמאוחר ובכל האמצעים הכשירים העומדים לרשותינו כולל חסימה תמידית של המשתמש ו/או במקרים קיצוניים לערב רשויות חוק.
37.יחס להנהלת האתר; אין ללעוג ו/או להתבטא בציניות להכפיש וכמובן לקלל את בעלי האתר וצוות התמיכה. אמירות פוגעניות ו/או שעשויות להתפס כפוגעניות ע"י הצוות עשויות להוביל להרחקה מהאתר לצמיתות.
38.משתמש אשר יציף\יפרסם מתחרים\אתרים לרווח אישי בכל כותלי האתר(כולל הפורום,במידה ופעיל) מסתכן בהשעיה מהמשחק או מהאתר לגמרי ללא הגבלת זמן.
מובהר בזאת כי המפעיל, בעליו וצוות האתר ומי שיוגדר לכך ע"י המפעיל רשאים לעשות כל העולה על רוחם בתוכן האתר הנכתב, אזורי האתר, חשבונות השחקנים, מהלך המשחק וכיוצא בזה. הגולש ו/או השחקן פוטרים את האתר מכל נזיקין לרבות תביעה לצד שלישי מכל סיבה ויהא ותהיה בשימוש בשירותי האתר והשירות המוענק להם המוגדר בתקנון זה. כמו כן, המפעיל רשאי לשנות תקנון זה על כל סעיפיו ללא כל הודעה מוקדמת ו/או הודעה מראש והגולש יקבל זאת לאחר הפרסום במיידית.
כל הזכויות שמורות לפוקימון ארנה - 2019-2020